Logo 300

金融APP 日薪制

预估12000元
项目类型:APP/Web UI设计
预估工时: 15天
工作方式:定期坐班
开工时间:2016-11-28

需求描述

1.希望投递者对设计富有专注力,对移动端、网页端界面设计有很强的构思和创意。
2.根据产品需求进行项目UI设计,不拘泥于产品的原型及功能的预设。
3.设计需求包含移动端APP、网站、logo等。
4.产品类型为金融类,希望你也在北京,我们可以面谈。
5.希望投递者项目经验丰富,最好有作品链接。

已有45人投递
Small 0b566b399c3d3fd806acf5e6678a109c
Small 957acf8eccd4625d242fcaccfc3967db
Small 9a70b797988e5f2ad0fc73437eff8001
Small 5a19e1cfcf6f05861149209e2278d03b
Small d88a52bc82601c67fb3a6f6d35284512
Small dc11f4dc64f84becaca065d45621f445
Small e1f061194f9a20df704bb8cc986d5099
Small 04124f6455293ef0eca0db560561b3ef
Small d376fc7a563ff59542780545e96f66bc
Small 64f4962ead9f804388aa79dab44c1972
Small 89f397599dff15f1c7102f1c78de532f
Small d1cd0e862ff40326aa65e41a65d1fb38
Small f4ceca64715d26fc74fed655cf4f3caa
Small e3e9eb8a73fc76786955386373e4305b
Small 62e6f97fbb230498bfa5959181cee71c
Small 9de7d8d6527fdb90af9f62528d09f7b7
Small 82545e95d95dc0b42603d5cd30499b9f
Small f7d15dd19971ed6e960860d4bc6cf016
Small c71f4cb9e2901d243e4b8d0215fe6fbb
Small 086dff4b52a13651337dfd5f2c0ddcfa
Small 6952ea7e3000c5c83d1e53b29495c31b
Small 2a15a46c023fd1051f2376d89e80b07b
Small 69f1073632fe45ccddafcda00ce0d44f
Small 662774da76268631db2eda7310719831
Small 0e6746531556440fc823339a89c0e533
Small db083ceeea0ed58713e4e1a0e1a552ea
Small b5539fc554090bbbf90f058bdb7c2438
Small 1974d525a28fe44f707571f14b541f08
Small 6902f700a758dc5bccbe2849682789c0
Small 85e372e25f0d1814573e1bbb575440ae
Small 20a5055332b2f8410c7cc24f542187ec
Small dad45215b26d2135141c23bd48e30b40
Small 8bf2e85ab0a5e706cedc3b0b3f773268
Small 7893b1765f661df03d53d139e50aa71a
Small cacff4f586b215c09d83be13447a9b1e
Small d88e6f58174a1a79c92d9cc9bf32048a
Small 07c95dd60f27a0e0e42d5a08d529c6ad
Small 07584750761d4112c17c14c5b08d0f11
Small dc2033c0cd7af1e3a3348d19111d2711
Small b32de9825e720efeb1f28eda9d83752c
Small 76d1e541c2921b21a78fbf35228550a7
Small 70a7971e6b66dafd17f3737759a33bf2
Small 73b17cd556f2284532c00a9688afaa22
Small 6779d10150f12dfe0ea732c661f7fc57
Small eb3dbd5c02721ea499bbaf63828017f7
5143d8991d9de41b471b1ad034890d54
昵称登录后显示 5 个月前
公司地址北京 海淀 中关村
团队人数未填写
融资情况未透露
产品介绍

暂无介绍

团队介绍

暂无介绍