Logo 300

PC端软件UI设计 日薪制

预估8000元
项目类型:其他
预估工时: 10天
工作方式:定期坐班
开工时间:2016-07-23

需求描述

一款关于体育运动训练的产品,PC端开发的软件已经可以使用,现在无主操作界面,双击图标,直接进入功能页面。
需求:主操作界面设计,排版;
软件图标设计;
软件内按钮设计、排版;
最好可以提一些建议;

已有32人投递
Small 50503a5032ea61f5a681d1c562a5352c
Small 5a19e1cfcf6f05861149209e2278d03b
Small 1ff4cea971cd81f731678417cfc8693c
Small 521a214f43ab387e492e1a9c623d606a
Small f7567f9d052047421492ea896867ff45
Small 7eff78bf19b98f0d8c2af4a23a0d392d
Small 6560810a97224aaa7c12d94cb64befc7
Small b5539fc554090bbbf90f058bdb7c2438
Small 7ea3defdddd598d1836ffeeead3c8bcb
Small 424589f87fb8f7517cfb0bb62029a3da
Small 957acf8eccd4625d242fcaccfc3967db
Small 4e18c075b39d4cd0ecad1c9101811285
Small 299a3de057631adb1ca217c26be3d408
Small 69f1073632fe45ccddafcda00ce0d44f
Small 815ea00f2615df4bec28bb4125c008a2
Small 92d3ec48695974a872f5f4fc956a0852
Small 59ec9642a6e8352b309f421e6eb17f5b
Small e1f061194f9a20df704bb8cc986d5099
Small 2a15a46c023fd1051f2376d89e80b07b
Small b0011d9e7bc20b184f2e924e84d45ba0
Small 7671aeaaaec92897e0006ff2f87f60e0
Small sample user
Small ce224aadfb1985a0c11a54f2a1993aa9
Small d88e6f58174a1a79c92d9cc9bf32048a
Small ee87e748d758d1ab96234634bf92d8bf
Small a1dbdd36045ec6205f80b09cb0968433
Small 662774da76268631db2eda7310719831
Small 086dff4b52a13651337dfd5f2c0ddcfa
Small 71597786656403dde337c2d198fdbe59
Small 68c7223687502d2a39ca4a1801c8490a
Small 8b7c1359393796c3f5c653058194e9d6
Small e2abaae6c38a723971e2423535c04219
E34fe4732cb9e8e73c76fbbeffd21597
昵称登录后显示 8 个月前
公司地址北京 海淀 安宁庄西路9号院25号楼IMOMA
团队人数未填写
融资情况未透露
产品介绍

暂无介绍

团队介绍

暂无介绍